BRUKSLISENSAVTALE FOR DIGITALE BILDER PÅ HESTEFOTO.NO

Dette er en juridisk avtale mellom Hestefoto.no («Lisensgiver») og kunden, som betaler for bruksretten til bildene («Lisensmottaker»). Denne avtalen regulerer retten til bruk av digitale bilder som er kjøpt fra Lisensgiverens nettsted eller på annen måte er lisensiert til Lisensmottakeren.

1. Lisens for Bruk: Lisensgiver gir Lisensmottakeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å bruke de digitale bildene i samsvar med vilkårene og betingelsene i denne avtalen. «Privat bruksrett»-lisensen gir Lisensmottakeren rett til å bruke bildene til følgende formål:

 • Personlig, ikke kommersiell bruk
 • Publisering på sosiale medier, som Facebook, Instagram, Tiktok og egne websider.
 • Redigering og modifikasjon av bildene
 • Bruksrettens gyldighet: ubegrenset

«Proff bruksrett» gir dessuten Lisensmottaker rett til:

 • Kommersiell bruk (f.eks. markedsføring, reklame, nettsider)
 • Lisensmottaker kan være juridisk enhet.
 • Bruksrettens gyldighet: 1 år fra kjøpsdato

Det gjøres unntak for følgende:

 • Amatørtrenere og profftrenere.
 • Amatørryttere og profesjonelle ryttere
 • Hesteeiere

Disse Lisensmottakere kan bruke bildene til promotering av sin kommersielle virksomhet med «Privat bruksrett»-lisensen. Promoteringen skal gjøres av Lisensmottaker og skal promotere Lisensmottakerens virksomhet.  

2. Begrensninger: Lisensmottakeren kan ikke:

 • Selge, leie ut, låne, gi bort, viderelisensiere eller overføre bildene til tredjeparter uten skriftlig samtykke fra Lisensgiver.
 • Bruke bildene på en måte som er ulovlig, støtende eller ærekrenkende.
 • Kreve å være opphavspersonen til bildene.
 • Bruke bildene i pornografisk, støtende eller ulovlig sammenheng.

3. Opphavsrett: Opphavsretten til bildene forblir hos Lisensgiveren. Lisensmottakeren anerkjenner og godtar at de digitale bildene er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter.

4. Kreditering: Lisensmottakeren skal gi kreditt til Lisensgiveren når det er praktisk og gjennomførbart. Dette kan inkludere en henvisning til nettstedet eller navnet til Lisensgiveren. Krediteringen skal alltid være synlig i nærheten av bildet.

5. Deling av tilgang: Dersom Lisensmottaker deler sin tilgang til bildedatabasen med tredjepart, så har Lisensmottaker viderelisensert sin ikke-overførbare lisens til tredjepart og dette anses som brudd på denne bruksavtalen. I så fall vil denne lisensavtalen falle bort i sin helhet og Lisensmottaker blir fakturert for deling av bilder med tredjepart i henhold til Norsk Journalistlags veiledende frilanssatser. Likeledes blir tredjepart fakturert for sin bruk av bilder også i henhold til Norsk Journalistlags veiledende frilanssatser. 

6. Ansvarsfraskrivelse: Bildene leveres «som de er» uten noen garanti for nøyaktighet eller egnethet for et bestemt formål. Lisensgiveren skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader, tap eller utgifter som Lisensmottakeren måtte pådra seg som følge av bruk eller misbruk av bildene.

7. Oppgjør: Lisensmottaker kan ikke bruke bildene før oppgjøret er gjort opp i sin helhet, selv om Lisensmottaker har fått tilgang til bildefilene før oppgjøret er fullbyrdet. 

8. Varighet: Denne lisensen er gyldig i ubegrenset tid, med mindre den blir terminert av en av partene. Lisensmottakeren kan avslutte lisensen ved å slutte å bruke bildene og slette alle kopier.

9. Brudd på bruksavtalen: Avtalen faller bort i sin helhet  dersom Lisensmottaker bryter noen av punktene i denne bruksavtalen og bruk av bilder faktureres i henhold til Norsk Journalistlags veiledende frilanssatser. Ved brudd på bruksvilkår gis det ingen refusjon av innbetalt beløp. Lisensgiver forbeholder seg retten til å avslå inngåelse av ny bruksavtalen med personer eller relaterte til disse, som tidligere har brutt bruksavtalen. 

10. Bruk utenom avtalen: Bruk av bilder som ikke dekkes av denne avtalen faktureres i henhold til Norsk Journalistlags veiledende frilanssatser.

11. Endringer: Avtalen kan endres uten varsel.

12. Tvistebestemmelser: Tvister skal gå for de ordinære domstoler med mindre annet avtales i tilknytning i en evt. konkret tvist.

Denne avtalen er bindende for begge parter fra det øyeblikket Lisensmottakeren kjøper eller på annen måte får tilgang til de digitale bildene. Ved å bruke bildene, aksepterer Lisensmottakeren vilkårene og betingelsene i denne avtalen.